Heb je ondersteuning nodig zonder dat je beschermd of begeleid woont?
Dat kan ook bij Futurum!

Wij begeleiden je in je eigen omgeving op het gebied van bijvoorbeeld dagstructuur, werkgerelateerde problemen, aanleren van sociale vaardigheden en balans vinden tussen werk en privé. Wij bieden onder andere aan: ambulante begeleiding aan huis, ambulante begeleiding op een van onze locaties,  psycho-educatie, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, ondersteunen jongeren 12/18 op de middelbare school met bv leren plannen. 

Ook bieden wij groepsactiviteiten aan vanaf 18 jaar, denk hierbij aan sportieve activiteiten, koken en samenzijn (aanleren sociale vaardigheden en uitbreiden van sociaal netwerk van de cliënt).

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding heb je een indicatie nodig van het wijkteam.