Missie

(waar we voor staan)

Futurum begeleid wonen wil (jonge) mensen met een Stoornis in het Autistisch Spectrum de kans bieden zich te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot volwassenen, die met minimale begeleiding zelfstandig kunnen functioneren.

Visie

(waar we voor gaan)

Futurum begeleid wonen hanteert als uitgangspunt dat ook cliënten met een stoornis kunnen leren en ontwikkelen en het recht hebben om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren. Bij het ondersteunen van de cliënt hanteert Futurum begeleid wonen de wens van de cliënt als leidraad voor haar handelen en betrekt haar cliënten daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.